Spring til indhold

Grundejerforeningen Østermarken

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende fællesarealer.

Oversigtskort Grundejerforeningen Østermarken

Grundejerforeningen Østermarken består af 132 husstande.

Bestyrelse

Stig Rasmussen

Formand

Jens Erik Christiansen

Næstformand

Christian Boye Abildgaard

Kasserer

Tlf.: 3110 4085

Mail: oemg@outlook.dk

Martin Nygaard Ehlers

Sekretær

Jørgen Træholt

Menigt medlem

7