Spring til indhold
Hjallerup Samvirke Ansøg om optagelse

Ansøg om optagelseI Hjallerup Samvirke kan optages foreninger, der er hjemmehørende i Hjallerup og som tilbyder deres ydelser til Hjallerup og Omegns beboere.

Foreningerne skal fremsende en ansøgning som indeholder foreningens vedtægter og evt. regnskab hvis et sådan foreligger. Vedtægterne skal indeholde en pasus hvor der står at den ved opløsning overlader formuen til hjallerup Samvirke.

Ansøgningerne skal sende til sekretæren. (se under bestyrelse)

Ansøgning om optagelse, der ikke imødekommes af forretningsudvalget, skal der orienteres om ved førstkommende repræsentantskabsmøde.


7