Spring til indhold
Hjallerup Samvirke Iværksætterpulje

Iværksætterpulje


Hjallerup Markedsforening har afsat en pulje til iværksættelse af nye ideer og initiativer i Hjallerup for unge, ældre og alle derimellem.


Dette er en ny mulighed for foreninger, organisationer og personer, som er hjemmehørende i Hjallerup. Har I/du fået en fantastisk god ide til et større eller mindre arrangement, en events, en aktivitet, noget
kulturelt eller et helt særligt initiativ, så kan man nu søge Hjallerup Markedsforening om økonomisk støtte.

Vi vil gerne yde økonomisk støtte til noget, som er med til at igangsætte nye tiltag og markedsføre Hjallerup.

Tilskud uddeles løbende efter ansøgning.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

- Navn

- Adresse

- Email

- Kontaktperson

- Ansøgers formål og begrundelse

- Beskrivelse af ide/arrangement

- Opgørelse over økonomi

- Vedhæft relevante filer


Ansøgningen skal sendes til Marianne.Fristrup@hjallerup-samvirke.dk.


7