Spring til indhold
Hjallerup Samvirke Ansøg om støtte til udlandsophold

Ansøg om støtte til udlandsophold


Pulje til støtte af unge mennesker, der ønsker udlandsophold under deres studier på en kortere eller længerevarende videregående uddannelse. Støtten ydes til personer, der har bopæl eller tilhørsforhold til Hjallerup.

Vi støtter


 • Studie eller praktikophold i udlandet for kortere eller længerevarende videregående uddannelser herunder erhvervsudd., professionsbachelorer, bachelorer og kandidater.
 • Ansøgere med tilknytning til Hjallerup eller omegn
 • Opholdet skal omfatte undervisning el. praktik i udlandet i mindst 3 måneder. For sundhedsfaglige uddannelser accepteres mindst 8 uger og 10 ECTS
 • Undervisningen/praktikken skal være en integreret del af et dansk uddannelsesforløb, og merit fra din danske uddannelsesinstitution skal dokumenteres
 • Under forudsætning, at studieoptagelse/praktik i udlandet er bekræftet på ansøgningstidspunktet

Vi støtter IKKE


 • Studerende, berettiget til løn/dagpenge under praktikopholdet (du må gerne modtage SU). Studerende på praktikophold må godt modtage vederlag
 • Ansøgere, der tidligere har modtaget støtte til ophold i udlandet fra Hjallerup Samvirke
 • Hvis studieopholdet er påbegyndt på ansøgningstidspunktet

Tilskud uddeles 2 gange årligt med ansøgningsfrist 31. maj og 1. november. Modtagere vil maksimalt modtage 2.000 DKK.

Ansøgning

Ansøgning sendes til marianne.fristrup@hjallerup-samvirke.dk mærket "Støtte til udlandsophold". Med ansøgningen fremsendes relevante bilag herunder:


 • Motiverende ansøgning med ansøgers faglige og personlige formål med rejsen
 • Budget
 • Forhåndsgodkendelse fra uddannelsesinstitution, hvor det tydeligt fremgår, hvor mange ECTS-point, der opnås ved opholdet. Forhåndsgodkendelsen skal være stemplet og/eller underskrevet.
 • Optagelsesdokumentation fra den udenlandske praktik- eller uddannelsesinstitution med stempel og/eller underskrift

Obs. Indimellem kombineres optagelsesdokumentation og forhåndsgodkendelse i en såkaldt ’Learning agreement’ for professionsbachelorstuderende. Derfor vil en ’Learning agreement’ med underskrift og/eller stempel fra alle parter anerkendt som både optagelsesdokumentation og forhåndsgodkendelse.


7