Spring til indhold
Hjallerup Samvirke Hjallerup Kulturhus

Hjallerup Kulturhus

Fonden Kulturhuset Hjallerup får støtte til Hjallerup Kulturhus – fra betonørken til byoase

Fonden Kulturhuset Hjallerup har fået 708.000 kr. fra Nordea-fonden til omdannelse af forpladsen ved Hjallerup kulturhus fra den nuværende betonørken til en frodig byoase. Dette vil bidrage til at skabe mere aktivitet i Hjallerup.

Med 708.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje kan Hjallerup Kulturhus nu igangsætte projektet, der har været i støbeskeen i flere år.

Fondsbestyrelsen er meget begejstrede over støtten, og vi er sikre på, at byens borgere vil tage godt i mod projektet.

Med projektet håber Hjallerup Kulturhus at kunne bidrage til det lokale fællesskab.

Kulturhuset er et samlingspunkt for Hjallerup, hvor der afholdes mange forskellige arrangementer af både små og store forsamlinger. Kulturhuset har en perfekt beliggenhed med bycentrum og parkeringspladser på den ene side af bygningerne og den grønne oase i form af anlægget på den anden side.

Planen for dette projekt omhandler delvis en renovering af forpladsen til Kulturhuset og delvis opførelse og integrering af et areal, som blev tilføjet i 2018 efter nedrivningen af en dér liggende bygning.

Planen for den samlede forplads er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

  • Give en indbydende præsentation af fronten af Kulturhuset
  • Bløde det overordnede udtryk op
  • Mindske kontrasten mellem forpladsen på sydsiden af Kulturhuset og anlægget på nordsiden
  • Integrere det nye areal med den gamle forplads
  • Lave både store og små opholdspladser til flere grupper af mennesker
  • Minimal vedligeholdelse

Fonden Kulturhuset Hjallerup får del i Her gror vi-puljen på 75 mio. kr.

Nordea-fonden uddelte hen over foråret 2024 62,4 mio. kr. til 102 projekter, der får bynaturen til at gro og fællesskabet til at vokse.  projekt rammer fuldstændig plet i forhold til det Nordea-fonden håbede på, da puljen blev udviklet.

“Jeg er vildt begejstret for den idérigdom og det engagement i lokalsamfundenes fællesskaber, som de støttede projekter er udtryk for. Danmark er fyldt med lokale ildsjæle, der virkelig lægger sig i selen for at fremme biodiversiteten, styrke sammenhængskraften, og skabe gode liv i byerne,” siger Henrik Lehmann Andersen, adm. direktør i Nordea-fonden.

Det er anden gang at Her gror vi-puljen uddeles. Støtten fra Her gror vi-puljen på 62,4 mio. kr. fordeler sig jævnt på 57 kommuner over hele landet.

Kontakt
Fonden Kulturhuset Hjallerup
Formand Gitte Hansen
hansen.hjallerup(a)gmail.com
2243 7449

Nordea-fonden:
Kommunikationskonsulent
Thomas Houkjær
th(a)nordeafonden.dk
2964 7137

Om Nordea-fonden

  • Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.
  • Her gror vi-puljen var åben fra november 2023 til maj 2024, hvor i alt 243 projekter søgte om støtte.
  • Her gror vi-puljen uddeler i alt 62,4 mio. kr. til 102 projekter.
  • Se alle de projekter, der har fået støtte gennem Her gror vi-puljen her.

Historien bag Hjallerup Kulturhus

Hjallerup Kulturhus er opført i 1996-97 og indvielsen fandt sted den 15. marts 1997.
Kulturhuset er tegnet af arkitektfirmaet Fich & Bengaard A/S fra Aalborg.
Kulturhuset er opført i fælleskab mellem Dronninglund Kommune der ønskede at opføre et Bibliotek og Hjallerup by der ønskede en sognegård/kulturhus.

Kulturhuset var ved indvielsen i 1997 på 1000 mog blev i 2001 udvidet med en ny sal og ekstra toiletter og kom derved op på 1100 m2.

I 2005 blev det yderligere udvidet med udstillingssal, arbejdsrum og brandsikkert arkivrum for Hjallerup Lokalhistoriske Arkiv samt kontor for daglig leder og et præstekontor i alt ca. 200 m2.
Den 3. udvidelse i 2012 med en ny tværgang hvor der er et grupperum, et mindre samtalerum og et nyt toilet.
Desuden blev der bag scenen bygget et stort nyt depotrum på 60 m2, som der  er stort behov for med husets mange skiftende aktiviteter.
Efter denne udvidelse er den samlede bebyggelse på 1597 mmed en fordeling på 35% til Kommunen og 65% til Kulturhuset.

I 2014 er biblioteket ændret til at kunne holde åbent udenfor det tidsrum hvor det er bemandet. Derfor er den flotte samlende foyer blevet opdelt af en glasvæg, som fremover adskiller Biblioteksdelen og Kulturhuset.

Hjallerup by driver Kulturhuset udelukkende ved hjælp af ca. 30 frivillige.

Fondsbestyrelsen har det overordnede ansvar, og de frivillige er udpeget med udgangspunkt i ønske om indsats og arbejdsområde.

 

Kulturhuset har en høj belægningsgrad med flere faste brugere.

Derudover anvendes huset til private arrangementer med betjening af husets frivillige.

Der er også mulighed for at leje hele huset og selv stå for arrangement.

 

Åbningstider:

Mandag 09.00 -12.00

Onsdag 09.00 -12.00

Fredag 09.00 -12.00

Der er lukket i juli måned samt uge 8 og 42.

Kontakt

Tlf.:

98 28 16 00

Mail:

hjalkultur@live.dk

Adresse:

Nørre Allé 3
9320 Hjallerup

Bestyrelse

Gitte Hansen

Formand, udpeget af Samvirket

Tlf.: 22437449

Mail: hansen.hjallerup@gmail.com

Ole Bæk Pedersen

Bestyrelsensmedlem, udpeget af Menighedsrådet

Tlf.: 40731747

Mail: olebp@gmail.com

Ella Simonsen

Bestyrelsesmedlem, udpeget af Menighedsrådet

Tlf.: 25375590

Mail: info@nempr.dk

Gertrud Thomsen

Økonomiansvarlig, udpeget af Borgerforeningen

Tlf.: 2229 0229

Mail: thomsen.gertrud@gmail.com

Arne Simonsen

Bestyrelsesmedlem

7