Spring til indhold

Hjallerup Lokalhistorisk Arkiv

Hjallerup Lokalhistorisk Arkiv har sine lokaler i Hjallerup Kulturhus i den nyeste afdeling længst mod vest. Her flyttede man ind 12. november 2005.

Arkivet skal være et levende sted, hvor byens borgere har lyst til at komme:
1 For at bidrage med lokalt materiale i billeder og tekst
2 For at se hvad der findes samlet af lokalt materiale i billeder og tekst, og herudfra at hente materiale til eget brug.

Hjallerup Lokalhistorisk Arkiv.

Aktuel udstilling:
Østergade og Søndergade som forretningsgader.

Tidligere udstillinger, som kan ses i billedgalleriet:
Hjallerup Kro i 150 år.
 Udstillingen var været ophængt på Kroen i Receptionen; men findes nu her på hjemmesiden i billedgalleriet .
Læs desuden historien på undersiden “Hjallerup Kro 150 år”, en tekst, som har været bragt i Midtvendsyssel Avis.

 Adresse: Hjallerup Kulturhus, Nørre Allé 3, 9320 Hjallerup.

Åbningstider: Arkivet er  åbent  onsdag kl. 13-15. Besøg kan også aftales til andre tidspunkter på telefon  98 28 17 14.

Heruduver kan Lokalhistorisk Arkivs udstillingssal besøges også i Bibliotekets personalebetjente åbningstider, som er
Mandag kl. 13-18
Tirsdag kl. 10-16
Torsdag kl. 10-16
Fredag kl. 13-16

Det samme gælder i forbindelse med arrangementer, herunder private fester, i Kulturhuset

Forespørgsler og henvendelser kan også sendes på e-mail
hjalleruplokalarkiv@stofanet.dk
Arkivfunktioner:

Hovedopgaven er indsamling, opbevaring, registrering og systematisering af billeder og tekster, som vedrører Hjallerup med nærmeste omegn og områdets borgere, således at det gøres så let, som muligt at finde frem til hvad Arkivet har inden for et emneområde som en besøgende spørger til. Vedrørende billeder og tekster er det ikke nødvendigt at overdrage dem til Arkivet, idet man ikke behøver at overdrage materialet, hvis man ikke ønsker det. Det er tilstrækkeligt at udlåne det nogle få dage til kopiering. Der skal være en mere permanent udstilling med kort og billeder vedrørende Hjallerup.

Samtidig skal det indsamlede materiale præsenteres for Arkivets gæster ved skiftende udstillinger. For Hjallerup Samvirke samles avisudklip om Hjallerup, samt artikler hvor Hjallerup nævnes. Resourcer Arkivet støttes af Borgerforeningen for indkøb af forbrugsmaterialer. Større anskaffelser må finansieres ved støtte udefra. Der skal arbejdes på at udvide medarbejderstaben for at løse arkivfunktionerne inden for en overskuelig fremtid.

Det kan eksempelvis gøres ved etablering af en støttegruppe.

Der skal udarbejdes et skrift, der lister oplagte mangler i Arkivets samlinger.

Nye områder: Foredrag i Arkivets lokaler om Hjallerup-emner. Lidt uden for den ovenstående emnekreds kunne man også nævne indsamling af rejsebeskrivelser og andre beskrivelser fra personer med tilknytning til Hjallerup. Udarbejdelse af kartotek over alle byens tidligere og nuværende (dvs. også fraflyttede) borgere og boliger. Fotografering af alle bygninger inden for Arkivets dækningsområde.

7