Spring til indhold

Grundejerforeningen Søndermarken

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme. Desuden kan foreningen foranledige afholdt arrangementer med henblik på styrkelse af det sociale samvær for husstandene i foreningens område.

7