MEST BESØGTE: Hjallerup Frimønt · Kick Line Dance · 

Bestyrelsesmøde

Allerførst vil jeg ønske jer alle et rigtig godt nytår, og et rigtig godt valgår her i 2019.

 

Dernæst vil jeg gerne se jer alle til vores ordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag 12. februar 2019 kl. 19,00 i Hjallerup Kulturhus, med følgende dagsorden:

Til medlemmer af Thorup-Hjallerup Venstrevælgerforening

 

  1. Valg af stemmetællere

  2. Valg af dirigent

  3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold

  4. Behandling af regnskaber

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutninger om medlemskontingent for det kommende år

  7. Valg af formand

  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  9. Valg af delegerede til landsmødet

Foreningen er vært ved en kop kaffe og brød

 

Vel mødt

På foreningens vegne

Michael Jakobsen

Thorup-Hjallerup Venstrevælgerforening

Arrangementer

SE ALLE ARRANGEMENTER