Om Hjallerup Samvirke og Hjallerup Markedsforening

Det er foreningernes opgave at fremme og støtte almennyttige og velgørende formål til gavn og glæde for Hjallerup og Omegns beboere, herunder støtte til idrætsorganisationer, kirkeligt arbejde, upolitiske ungdomsorganisationer, kulturelle formål samt opførelse af bygninger til disse formål.

Hjallerup Samvirke fungere som en paraplyorganisation for mange af byens foreninger. Der er stor interesse for at være med og der er godt 60 medlemsforeninger. Sammenhængede med Samvirket er Hjallerup Markedsforening og Hjallerup Event.

Hjallerup Samvirkes ledelse forestås af forretningsudvalget. Øverste myndighed er repræsentantskabet. Forretningsudvalget er det samme for alle 3 foreninger og består af 10 medlemmer. De 9 medllemmer vælges på den årlige generalforsamling med henholdsvis 5 i de lige år og 4 i de ulige år. Det sidste medlem er den til enhver tid sidende formand for Hjallerup Marked.

Samvirket driver blandt andet Hjallerup Teltudlejning og Hjallerup Kino, her ud over har de 1 repræsentant i bestyrelserne i Hjallerup Kulturhus, Hjallerup Idrætscenter samt i Byudviklingsudvalget og fonden Hjallerup Ridecenter.

Hjallerup Markedsforening råder blandt andet over det årlige overskud fra Hjallerup Marked. Der kan ansøges om tilskud løbende. Se menuen "ansøgning om tilskud" for nærmere beskrivelse