Grundejerforeningen består af 44 hustande (19 - 105)

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme. Desuden kan foreningen foranledige afholdt arrangementer med henblik på styrkelse af det sociale samvær for husstandene i foreningens område

Grundejerforeningen Søndermarken

Arrangementer

SE ALLE ARRANGEMENTER