Dagpleje

Dagplejen er et pasningstilbud for børn i alderen 0 - 3 år. Efter at barnet er fyldt 3 år, tilbydes der en børnehaveplads. Der kan søges om dispensation på yderligere 3 - 6 måneder i dagplejen, hvis der er en begrundelse herfor. For mere information, kontakt Brønderslev kommune eller se kommunens hjemmeside på

www.bronderslev.dk

 

Den kommunale dagpleje har siden januar 2010 haft mulighed for at mødes i Hjallerup Samvirkes hus på Præstevænget 4 i Hjallerup. Dagplejen kan bruge huset hver formiddag hele ugen igennem. Desuden bruges huset af DGP, de grønne pigespejdere, om aftenen. Pigespejderne flyttede ind i det sene efterår 2010 og er først for nylig begyndt at indrette sig eks. på udearealerne. Billederne på denne side er fra den gang, dagplejen havde til huse på den modsatte side af Præstevænget, i den gamle biblioteksbygning.

 

 

 

 

Arrangementer