Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub

 ARF – INFOrmation

Intern Information til ARF-tillidsrepræsentanter

fra bestyrelsen                                                             

                                                                                                        November måned 2018

 

 

ARF - INFOrmation er henvendt til bestyrelsesmedlemmer og interesserede i kredse og klubber – og forsøger at give informationer til brug i agitationen for nye medlemmer og det oplysende arbejde om vor forbunds virke og mediepolitikken i almindelighed. Uddrag/dele af nyhedsbrevet, kan videregives til klubbens medlemmer. Ved evt. videresendelse til medlemmer bør nyhedsbrevet tilrettes/redigeres af klub/kreds.

 

Radio og TV Nyt

Udgivelsesdatoer og deadline for bladets indhold:

 

Deadline                                        Udgivelse

Blad nr. 1/2019                            2. februar                                      primo marts

Blad nr. 2/2019                            11. maj                                           primo juni

Blad nr. 3/2019                            5. oktober                                     primo november

 

Møder:

 

Hovedbestyrelsen mødes: den 2. marts og 10. august 2019 i Kolding

Landsmøde 2019 afholdes, den 28. september i Kolding

 

Nyt om navne:

- Tine Smedegaard – forlader direktørstilling hos DR

- Anne-Marie Dohn – forlader direktørstilling hos DR

- Nicolaj Sonne – stopper med udsendelsen ”So ein Ding”

- Jens Olaf Jersild – forlader DR efter opsigelsesperiodens udløb

- Ole Tølsholm – forlader DR

- Sofie Østergaard – forlader DR – har været redaktør af ”Guld i købstæderne”

- Christian Nørgaard Lassen – har opsagt sin stilling hos TV2, hvor han har været digital redaktør

- Sigge Winther - forlader DR Deadline til fordel for DJØF forbundet

- Anders Kappel - chef for DRTV skal være kommunikationschef hos HOFOR

- Daniel Almazan Fonzea – skal være ny digital redaktionschef hos TV2

- Jesper Larsen – chef for DRs afdeling for aktualitet og debat skal være ny informationschef hos Forsvaret

- Peter Møller – tv vært hos DR, skal være fodbolddirektør hos DBU

- Dorthe Dittmer – fra DR P4 til Horsens Folkeblad

- Ninna Munch Perrin – ny nyhedsvært DR TV avisen, tidligere kommunikationsdirektør Finans

 

Vi kan desværre ikke bringe hele listen over de medarbejdere, der er varslet fyret i DR, det drejer sig om ca. 350 medarbejdere – enkelte af de mere kendte er nævnt i foranstående liste.

 

Ny public service kontrakt

 

Så er DRs nye Public-Servicekontrakt med Kulturministeren endelig klar. Kontrakten skal gælde for perioden 2019-23, men der er dog åbnet mulighed for, at den kan evalueres midtvejs. Men eller kan intet ændres uden at alle forligspartier er enige herom, idet de alle har vetoret over for evt. ønsker om ændringer.

Du kan læse hele kontrakten her:  Hent public service-kontrakten.

Regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2.

 

 

Region

    Rating (1000)

Pct.

TV/MIDT-VEST

77

18,3

TV FYN

55

12,3

TV NORD

43

10,9

TV2 SYD

75

10,3

TV2 ØSTJYLLAND

64

9,8

TV 2/ØST

45

9,6

TV2/ LORRY

134

7,1

Regionalprogrammer i alt

488

9,8

De enkelte regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2 havde i uge 43 (22-28/10) følgende gennemsnitlige daglige seertal i deres egne regioner blandt danskere på 12 år og derover:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antallet af måleenheder på Bornholm er for lille til, at der rapporteres sikkert fra dette område alene. TV 2/BORNHOLM indgår i totalen.

Kilde: KantarGallup - Du kan se mere her: http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/

 

DRs Public service kontrakts hovedpunkter

 

• DR’s nye plan for radio- og tv-kanaler og internetbaserede tv-udbud
DR reducerer antallet af flow-tv-kanaler fra de nuværende seks til tre kanaler i 2020: DR1, DR2 og DR Ramasjang. DR udbygger sit internetbaserede tv-udbud med nyt unikt indhold på DR’s digitale tv-tjeneste DRTV med fokus på bl.a. samfunds- og kulturstof og på indhold målrettet de yngre målgrupper, der indtil primo 2020 også kan tilgå indhold på flowkanalerne DR3 og DR Ultra.
DR reducerer antallet af radiokanaler på flow fra de nuværende otte til fem kanaler i 2020: P1, P2, P3, P4 og P5.

• Kerne public service-indhold
DR skal prioritere og styrke DR’s kvalitetsindhold inden for nyheder og aktualitet, kultur, børn og unge, folkeoplysning, uddannelse og læring samt den regionale dækning.

• Børn og unge
DR skal med vægt på dansk indhold stille relevant public service-indhold til rådighed for børn og unge på relevante platforme, herunder distribuere indhold, der støttes via en større og bredere Public Service-Pulje.

• Dansk kultur og DR’s arkiver
DR’s forpligtelser om udsendelse af dansk tv-drama opretholdes. DR’s nuværende kor og orkestre videreføres, og andelen af dansk musik på radio øges til 48 procent på såvel P3 som P4. Der skal være større alsidighed i dækningen af danske smalle idrætsgrene. DR skal engagere sig på markedsvilkår i dansk film. DR’s digitaliserede programarkiver skal stilles til rådighed for borgerne i form af et søgbart arkiv.
• Øget samarbejde
DR skal udlægge produktion og produktionsfaciliteter til det eksterne marked på i alt 2.364 mio. kr. set over aftaleperioden. DR skal desuden styrke samarbejdet med rettighedshavere og distributører om fremtidig distribution af DR’s indhold og fortsætte samarbejdet med musik- og kulturlivet.
• Øget gennemsigtighed
Der skal være øget gennemsigtighed i DR’s økonomi. DR skal give indblik i, hvordan ressourcerne fordeler sig på enkelte kanaler, platforme og medieformål og fordeling af programtyper.
• Tilgængelighed
DR’s udbud for personer med handicap forbedres, herunder ved implementering af internationale standarder på web og apps, bedre tekstning mv.

 

 

287.000 kræver licensmoms tilbage

 

Så mange har nu tilmeldt sig gruppesøgsmålet om at kræve licensmoms tilbage fra Staten.

TV Syd ansætter ny Chefredaktør

 

Det bliver Jesper Nygaard, og han kommer fra en stilling som redaktionsleder på DR MidtVest i Holstebro. Jesper Nygaard er 41 år og bor i Jelling med sin kæreste Maja, og deres fire sammenbragte teenagepiger.

 

 

Radio- og tv nævnet 2017

 

Nævnet har udsendt sin beretning for 2017, af denne fremgår det, at en del af nævnets arbejde i 2017 vedrørte udbud af tilladelser til såvel kommerciel som ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.

De nye lokalradioers programtilladelser trådte i kraft den 1. januar 2018 og gælder til udgangen af 2027. Der indkom i alt 41 ansøgere til kommerciel lokalradiovirksomhed, og der blev udstedt 223 programtilladelser. Der indkom i alt 161 ansøgere til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og der blev udstedt 145 programtilladelser.
Året har ligeledes været præget af den fortsatte planlagte revision af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS). Nævnet har besvaret spørgsmål og spørgeskemaer, ligesom nævnet har deltaget i den del møder i organisationen ERGA, der blandt andet har til formål at bistå og rådgive Kommissionen på AVMS-området.
Radio- og tv-nævnet har tillige behandlet en anmodning om godkendelse af overdragelsen af aktierne i Boxer TV A/S til energi- og kommunikationsselskabet SE a.m.b.a. Nævnet vurderede godkendelsesanmodningen, og efter at have indhentet udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forhold til en vurdering af de konkurrenceretlige aspekter, besluttede nævnet at godkende transaktionen.
Det er blot nogle af de tiltag, der fremgår af årsberetningen fra 2017. Beretningen beskriver desuden Radio- og tv-nævnets øvrige virksomhed i 2017, herunder nævnets tilsyn med lokalradio- og tv-stationer, tildeling af tilskud til ikkekommerciel radio- og tv-stationer og nævnets afgørelser om reklame og sponsorering.
Endelig tiltrådte der pr. 1. januar 2017 et nyt nævn for en periode på fire år gældende indtil 31. december 2020. Den tidligere næstformand i nævnet, professor, dr. jur. Caroline Heide-Jørgensen blev udpeget til formand for nævnet og ny næstformand blev direktør Anne Kristine Axelsson. ARF Multimedier er fortsat repræsenteret i nævnet af Peter Madsen.
  Læs årsberetningen

 

 

 

"X Factor"

 

Det bliver et andet X-Factor, end du er vant til at se på DR, der vil vise sig på TV2, når den går i luften i begyndelsen af det nye år.

Sangkonkurrencen nåede at blive sendt over 11 sæsoner på DR1. To profiler er rykket med fra DR til TV 2, værten Sofie Linde og dommeren Thomas Blachman. Ud over Thomas Blachman kommer dommerpanelet til at bestå af musikerne Oh Land og Ankerstjerne.

Men konkurrencen vil også blive tilføjet reklamer/sponsorater. TV 2 indledte allerede salget af sponsorater i foråret og kunne i maj melde om "overvældende interesse" fra annoncørerne, og kan allerede melde udsolgt for sponsorater, lyder det fra TV2.

Et af de selskaber, der vil lægge penge for dén eksponering, er Lalandia. Feriecenteret bliver en af to hovedsponsorer for X Factor, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

 

 

Ulovlige reklamepauser på TV 2 Sport.

 

Der blev indgivet ikke mindre end 6 klager til Radio- og tv-nævnet over reklameafbrydelser i udsendelserne med ishockey-VM, som foregik i Danmark. Her havde TV 2 Danmark indlagt korte reklameafbrydelser i (Powerbreaks) under kampene. Da sådanne reklameafbrydelser formentligt var i strid med reklamereglerne, indgav bl.a. KLF Kirke og Medier en klage.

Nu foreligger afgørelsen fra Radio- og TV nævnet, sålydende:

”Indsættelse af reklameblokke ved nærmeste spilstop efter 6, 10 og 14 minutters effektiv spilletid, også benævnt som ”power breaks”, under dækningen af VM i ishockey i perioden fra den 4. til den 20. maj 2018 på TV 2 og TV 2 Sport er sket i strid med § 73, stk. 2 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 444 af 8. maj 2018 (radio- og fjernsynsloven) og § 3, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 801 af 21. juni 2013 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber (reklamebekendtgørelsen)”.

 

DR's bestyrelsesmedlemmer

 

Det bliver en bestyrelse med mange nye ansigter, der skal styre DR igennem de kommende år, hvor millionbesparelserne i kølvandet på medieforliget skal udmøntes. Samtidig er ny fremgangsmåde ved udpegningen af medlemmer på vej. Kulturministeren har allerede fundet en ny formand.

DR's bestyrelse har pt. 11 medlemmer. Medlemmer markeret i kursiv har kun siddet i bestyrelsen en enkelt periode og kan således genudpeges.

Michael Christiansen (formand, udpeget af kulturministeren)

Nanna Kalinka Bjerke (udpeget af kulturministeren)

Dan Boyter (udpeget af kulturministeren)

Trine Gregorius (udpeget af Socialdemokratiet, næstformand)

Lars L. Nielsen (udpeget af Radikale Venstre)

Line Barfod (udpeget af Enhedslisten)

Torben Dalby Larsen (udpeget af Venstre)

Katrine Winkel Holm (udpeget af Dansk Folkeparti)

Dennis Nørmark (udpeget af Liberal Alliance)

Stig Paulsen (valgt af DR's medarbejdere)

Hanne Ried Larsen (valgt af DR's medarbejdere)

 

 

Labour vil have seer- og lytterrepræsentant i BBC bestyrelsen.

 

Labours leder har annonceret, at han ønsker at licensbetalerne i England får en plads i BBC’s bestyrelse. Han ser, at On-line afstemning blandt licensbetalerne kunne være en mulighed ved valget af et bestyrelsesmedlem. Endvidere ønsker han at pålægge store Tech-virksomheder, som Google, FaceBook og YouTube m.fl. en afgift til brug for en fond, der kan styrke public service. Et lignende forslag, har været luftet af det danske socialdemokrati, hvor medieordfører Mogens Jensen har været fortaler for indførelsen af en lignende afgift i Danmark.

ARF Multimedier har i forbindelse med høringen om ændring af Radio og TV Loven indsendt følgende bemærkninger til lovforslaget:

”§ 16 – foreslås tilføjet, at seer- og lytterorganisationerne repræsenteres med et medlem i bestyrelsen (DR), der indstilles af ”Samarbejdsforum for danske lyttere og seere” – vi finder det hensigtsmæssigt, at også seere og lyttere uden tilknytning til Folketinget er repræsenteret.”

 

 

Lyttere og seere skal betale mindre i licens næste år.

 

Fra 2022 er det slut med at betale medielicens, men allerede fra næste år skal hver husstand betale mindre i licens, lyder oplægget fra Kulturministeriet.

I år betaler hver husstand 2527 kr. i medielicens. Allerede fra næste år skal en del af public service-indholdet finansieres over finansloven, og derfor foreslår Kulturministeriet, at medielicensen skrues ned til 1927 kr. pr. husstand. Dermed vil 71,5 pct. af finansieringen komme fra licensen, mens den resterende del vil komme fra finansloven.

I 2020 og 2021 vil der blive skruet yderligere ned for licensen, indtil den er helt udfaset i 2022. Hvor mange penge hver husstand skal have op af lommen i licens i 2020 og 2021, vil Kulturministeriet efter planen præsentere i hhv. 2019 og 2020.

 

Ivar Brændgaard modtager hæderslegat.

 

KLF, Kirke & Medier uddeler hvert andet år et hæderslegat til mediepersoner, der gør sig særlig bemærket. Tidligere har blandt andre radiovært Anders Laugesen, tv-journalist Anders Agger, TV Øst-vært Rasmus Birkerod og radiovært Mads Steffensen modtaget prisen.

Man kan sætte mange titler på Ivar Brændgaard, som stik mod alle odds fik etableret en tv-station i det midt- og vestjyske i 1988, nemlig TV Midtvest.

- Der er en vis berøringsangst overfor det kirkelige stof - i modsætning til det, der ellers fylder noget i vores liv. Men Ivar Brændgaard viste, at det kan lade sig gøre at få det kirkelige stof med i sendefladen og derigennem stå for en mere komplet sendeflade. Det kirkelige stof glider ellers nemt ud, men Ivar Brændgaard fik det med, og han ville have det med, siger formanden for KLF, Ole Sørensen.
For sit utrættelige arbejde i medieverden i næsten 30 år har han modtaget KLF, Kirke & Mediers hæderslegat på 10.000 kroner. Det skete i forbindelse med foreningens landsmøde i Fredericia. Ivar Brændgaard er beæret over at modtage prisen: Det er bestemt en ære at modtage KLF, Kirke & Mediers hæderslegat. Jeg værdsætter sådan en pris i høj grad, fastslår Ivar Brændgaard.

 

 

DR vælger Herning som værtsby for Melodi Grand Prix 2019

 

Herning bliver værtsby for Dansk Melodi Grand Prix 2019.

Det oplyser DR. - Grandprixet finder sted 23. februar 2019 i Jyske Bank Boxen. En uge senere holdes børnenes grandprix, MGP, samme sted.

"I Herning Kommune vil vi som Årets Grand Prix By 2019 yde vores for at gøre Dansk Melodi Grand Prix og MGP til et mindeværdig event for alle kommunens indbyggere uanset alder," siger Lars Krarup (V), borgmester i Herning Kommune, i en pressemeddelelse.

Billetter til grandprixet sættes til salg fra 26. oktober 2018.

 

 

Google lancerer ny Chromecast med 1080p & 60fps

 

Den nye Google Chromecast understøtter 1080p HD ved 60 billeder per sekund. Den findes nu i to farver og koster 320 kroner i Danmark, og erstatter Chromecast 2.

Google lancerede den første Chromecast i 2013. Den blev opgraderet i 2015 og igen i 2016, hvor 4K HDR kom ind i billedet. Det grundlæggende princip er dog forblevet uændret. Du bruger cast-knappen på en smartphone eller tablet for at sende billedet over på tv-skærmen.
Det ændrer sig ikke med den nye Chromecast. Hvad der heller ikke ændrer sig er det faktum, at den stadig topper ved 1080p HD-opløsning. Den nuværende – og dyrere – Chromecast Ultra forbliver på markedet. Det er stadig den, du skal have fat i, hvis du vil have streaming i 4K HDR.
Så hvori består nyhederne? Designet er ændret til mat og Chromecast findes nu i to farver. En anden nyhed er, at der kan streames 1080p HD i op til 60fps (billeder per sekund), hvilket giver mere flydende bevægelser. 60fps understøttes bl.a. af YouTube.
En tredje nyhed er muligheden for at synkronisere multirumsmusik imellem andre Chromecast-højttalere og den nye 2018 Chromecast, f.eks. til tv'ets soundbar. Det kommer via en senere opdatering.
WiFi-forbindelsen er ac-standarden og kan forbinde via 2.4GHz eller 5GHz. Strømmen tilsluttes via mikro-USB. Den nye Chromecast tilsluttes til tv-skærmen via HDMI-stik.
Chromecast kan styres fra en iOS- eller Android-enhed eller med stemmestyring via Google Home-højttaleren, der lærer dansk senere på måneden. Det vil bl.a. være muligt at sige “OK Google, afspil House of Cards fra Netflix på mit TV” til Google Gome, hvorefter afsnittet starter på tv’et.
Se mere her: store.google.com

 


Mette Frederiksen vil ikke garantere flere penge til DR efter et valg

DR kan ikke være sikker på, at Socialdemokratiet vil tilbagerulle de besparelser på mediet, som blå blok har vedtaget i forbindelse med et medieforlig. Det forklarer Mette Frederiksen i

Selvom Socialdemokratiet er imod de besparelser, der rammer DR de kommende år, så vil Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, ikke give DR en garanti om, at blå bloks besparelser vil blive rullet tilbage, hvis regeringsmagten skifter efter et folketingsvalg.

Det sagde Mette Frederiksen i forbindelse med Folketingets åbningsdebat.

Her blev Mette Frederiksen spurgt af Venstres medieordfører, Marcus Knuth, om de sparede penge på DR skal tilbagerulles, hvis regeringsmagten skifter efter et valg.

”Det er klart, at vores hovedprioritet efter næste valg er velfærd. Derfor lover vi selvfølgelig ikke, at de sparede midler til Danmarks Radio kan tilbageføres," lød det fra Mette Frederiksen, der dog undrede sig over, at blå blok vil fjerne op mod 1 mia. kr. fra Danmarks Radio netop nu:

"Jeg må sige, at tidspunktet for det medieforlig, der er indgået, er bemærkelsesværdigt. Jeg mener, vi helt uden diskussion er i en tid, hvor vi har behov for at forstærke public service og ikke forringe det."

 

 

DR julekalendere

 

Ikke en eller to, men hele syv julekalendere kan i år ses på DRTV, som vil gøre julen gladere ved at lade familier streame julekalendere, hvor og hvornår det passer bedst.

Theo & Den Magiske Talisman på DR1
Theo går i 6. klasse, men han har ingen venner i skolen. Hans eneste og bedste ven i verden er morfaren Harald. Det er derfor overvældende for Theo, da morfaren lige inden jul falder om. Der er udsigt til, at Theo kan miste sin bedste ven, og det vil han for alt i verden ikke lade ske. Han rejser derfor ind i den magiske verden Thannanaya sammen med den nye pige fra klassen, Simone, for at få sin morfar tilbage. Og her starter rejsen for Theo & Den Magiske Talisman.´
Theo & Den Magiske Talisman er en magisk og tidløs fortælling om tre generationers måder at sige farvel på; en ung drengs farvel til sin morfar, en mors farvel til sin far og en gammel mands farvel til livet på Jorden. Theo & Den Magiske Talisman er moderne eventyrfortælling for hele familien, hvor vi bliver taget med på en rejse til naturriget Thannanaya, som Theo og morfaren sammen har skabt. Her opdager Theo og Simone, at der er lys og håb, og at livet fortsætter – dem, vi har sagt farvel til, vil altid være med os og leve videre, så længe vi mindes dem.
På DRTV samt den 1.-24. december klokken 19.30 på DR1.
Eftershow på DR Ultra
I forlængelse af DR1’s julekalender bliver der på DR Ultra sendt Theo & Den Magiske Talisman-eftershow. Sammen med de medvirkende skal vi høre de bedste bag-om-historier fra Theo & Den Magiske Talisman, klæde os ud i de fedeste kostumer og – spoileralert – altid lige have lidt mere at vide om næste dags afsnit end alle andre.
På DRTV samt den 1.-24. december klokken 19.55 på DR Ultra.
Selmas Saga på DR Ramasjang
Selmas Saga er en svensk julekalender fra 2016, som er en rigtig klassisk julesaga med masser af sne, magi og eventyr for de mindste. Den otteårige Selma og hendes familie kan ikke betale huslejen, og de trues derfor med udsmidning, og så lige op til den søde juletid. Heldigvis er Selma en pige med ben i næsen, og da hun ved et tilfælde møder den lettere forrykte videnskabsmand Efraim von Trippelhatt, får hun fornyet håb. Efraim påstår nemlig, at han kan finde vejen til Julemandens rige. Det umage par begiver sig derfor ud på en lang og begivenhedsrig rejse i von Trippelhatts luftskib – for Selma har et helt specielt ønske til julemanden.
På DRTV samt den 1.-24. december på DR Ramasjang klokken 17.00
Ramajetternes Jul på DR Ramasjang
Den 1. december får Ramajetterne og lufthavnens chef, som er spillet af børnevært og skuespiller Kristian Gintberg, at vide, at julemandens computer er blevet stjålet fra Ramasjang Lufthavn. Julen er i fare, og nu går den vilde jagt efter julemandens computer i gang. Forskellige spor sender Ramajetterne fra lufthavnen og rundt i hele Europa i deres forsøg på at redde børnenes jul. Blandt de medvirkende er også skuespilleren Elliott Crosset Hove.
Onkel Rejes Julefis på DR Ramasjang
Før, imellem og efter Ramasjangs to julekalendere er der julefis med Onkel Reje. Han er sammen med Brille klar til at julehygge i den julepyntede hytte, men bordet mangler. Onkel Reje har nemlig solgt det, fordi han synes, de trænger til et nyt. Brille kunne nu godt lide det gamle bord, men giver alligevel en hånd med, da det nye bord skal bæres ind. Desværre får Brille det over foden og mener, det er Onkel Rejes skyld, og at han skylder en undskyldning. Det mener Onkel Reje ikke, og det ender med, at Brille sætter sig ned under bordet og sultestrejker – hvilket ikke er det letteste i verden, når man har en sød tand og bordet ovenover dagligt fyldes med juleknas. Resten af december må Onkel Reje invitere andre gæster ind til julehygge – blandt andet Onkel Bum fra Onkel Rejes kommende Heavyshow – inden Brille igen kravler op og julefreden er reddet.
På DRTV samt den 1.-24. december på DR Ramasjang fra klokken 17.00.
Klassens Perfekte Jul på DR Ultra
Den søde juletid har ramt Klassen, men intet er, som det plejer. Magnus gik nemlig på en anden skole sidste jul, og han føler sig udenfor klassens fællesskab og alle deres traditioner. Derfor kommer han i et anfald af frustration til at ødelægge klassens årlige juletur. Vennerne bliver sure på Magnus og fryser ham ude. For at gøre det godt igen melder han alle til en konkurrence, hvor de sammen kan vinde den perfekte VIP-juletur. Men bedst som alle forsøger at stå sammen for at vinde, dukker en trussel op udefra, som via afpresning, hån og løgn vil forhindre Magnus og klassen i at vinde konkurrencen. Nu går jagten ind for at afsløre gerningsmanden, så børnene sammen kan opleve klassens perfekte jul.
På DRTV samt den 1.-24. december på DR Ultra klokken 17.50.
Bamses Julerejse på DRTV
DRTV byder i år på et kært gensyn med Bamse, Kylling og Ælling. Bamses mission på hans julerejse er at finde både julen og Julemanden. Der er nemlig sket det, at Julemanden har mistet de tre vigtigste ting, der skal til for, at det kan blive rigtig jul igen. Julemandens sæk med til- og fra-kort, det evige julegavebånd og det evige julegavepapir er blevet væk. Af alle er det Julemandens Nisse, der har taget de tre ting, fordi han er blevet så træt af julen. Han har smidt tingene i nærheden af Bamses hus, hvor Nissen er overbevist om, at Julemanden aldrig nogensinde vil finde dem igen. Men han har vist gjort regning uden Bamse og hans venner.
Kan ses fra den 1. december klokken 6.00 på DRTV
Rytteriets Jul på DR2
Rytteriet er hver søndag aften i december i julestemning og inviterer indenfor til hygge, korsang, gløgg og croquistegning. Tulle og Else får en snak om julefrokoster, Ole har pakket sig selv ind i en gave, Trines mor er stadig frustreret over sin datters manglende forståelse, og så er der Gøran og mandskoret for slet ikke at tale om Rikard og damerne. Martin Buch og Rasmus Botoft er med andre ord tilbage og med sig har de Bodil Jørgensen og Nis Bank Mikkelsen.
På DRTV samt de første fire søndage i december på DR2 klokken 21.30.

 

 

Borgerforslaget "Bevar FM-båndet i Danmark"

 fik ikke de nødvendige 50.000 støttere inden for 180 dage der skal til for at forslaget bliver behandlet af Folketinget. Forslaget kan derfor ikke længere støttes. Bevar FM-båndet i Danmark

ID: FT-00925

 

Forslag

2 Forslagstekst:
Folketinget anmodes om at vedtage ved lov, at FM-båndet bevares i Danmark.
Formålet er at sikre hele den danske befolkning og trafikanter fra andre europæiske lande en god dækning med radio i høj kvalitet samt opretholde katastrofeberedskabet med FM-radio og digitale informationssystemer distribueret via FM.

Bemærkninger

3 Bemærkninger:
FM dækker næsten 100 %, modsat DAB+, der ifølge DR kun dækker 96,7 % af Danmark og desuden tvinger mange til at opsætte antenner udendørs for at kunne høre DAB+-radio indendørs.
FM tilbyder fremragende lydkvalitet, i det lyden ikke er kraftigt digitalt komprimeret, som den er i DAB+.
Flere millioner velfungerende bilradioer skal kasseres, hvis FM nedlægges. Hvis FM bevares, slipper bilejerne for at udskifte bilradioer for milliarder af kroner.
Fortsat FM betyder også, at bilejerne kan nyde godt af trafikinformation og anden information fra det digitale RDS-system, der er integreret i FM-radioen.
Bilradioer i de fleste lande er forsynet med FM, men meget få har DAB. Hvis FM-nettet slukkes, bliver turister fra de fleste lande i Europa mødt med radiotavshed, når de kører i Danmark, og det vil ikke være muligt at nå dem med trafikinformation, katastrofemeldinger eller efterlysninger. FM-radioen er uundværlig i tilfælde af katastrofer eller terror. De fleste DAB-radioer giver op straks eller inden for få timer i tilfælde af strømsvigt på grund af deres høje strømforbrug. Desuden er DAB-sendenettet sårbart.
Vi har mange års erfaring med FM-systemet, som har vist sig meget stabilt og pålideligt under alle forhold, herunder ved svigt i elforsyningen.
Den internationale Telecom Union: ITU har valgt FM som Global norm ved varsling af naturkatastrofer mv. Man anslår at der på verdensplan er mere end 6 Mia. FM-radioer. I Danmark er der
mere end 10 Mio. FM-radioer.
FM-radionettet leverer desuden via RDS-systemet digitale data til bl.a. informationssystemer i busser samt til GPS-systemer med TMC tjenesten. Kulturministeriet har ikke ved nogen lejlighed redegjort for hvordan lignende data tjenester skal distruberes via DAB systemerne, det være sig DR´s eller de kommercielle DAB kanaler. Det må være et brugerkrav, at samtlige de tjenester som i dag distribueres via FM parallelt i en længere årrække også er tilgængelige efter Europæiske standarder via DAB.
Meldingerne om den påtænkte lukning af FM-båndet har skabt meget stor usikkerhed blandt forhandlere og radiolyttere. En principiel afklaring om FM-båndet vil skabe ro på markedet og sikre, at Danmark også fremover har et godt dækkende katastrofeberedskab og et radiosystem, der når ud til hele befolkningen.
I Norge har nedlæggelsen af FM ført til en stor tilbagegang i radiolytningen.
Både Sverige og Storbritannien har bl.a. derfor for nyligt truffet beslutning om at bevare deres FM-sendenet. Vi lægger med dette forslag op til, at Danmark følger Sverige og Storbritannien og bevarer FM-radioen.

 

 

 

 

Der er ingen nyheder i �jeblikket...

Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub

Arrangementer

SE ALLE ARRANGEMENTER