Thorup-Hjallerup venstrevælgerforening er din lokale vælgerforening.

Foreningen løser bl.a. følgende opgaver:

  • Opsætning og nedtagning af valgplakater.
  • Bidrager til kommuneforeningens arbejde.
  • Støtte til Venstres kandidater i f.m. valg mm.

Generelle opgaver og ansvar for vælgerforeninger i Venstre:

• Medlemshvervning • Medlemspleje og gentegning

• Medlemsaktiviteter og tilbud til vælgere

• Deltagelse i nærdemokratiet 

• Sikre V-aktivitet i nærområderne 

• Kommunalvalg - med evt. opstilling af kandidater

• Kontakt til folkevalgte i vælgerforeningen

• Foreningsadministration omfattende kontingentopkrævning og medlemsregistrering

• Indberetning af medlemstal til kommuneforeningen

• Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger

 

Se mere om:

Venstre i Brønderslev kommune: http://venstre-bronderslev.dk/forside.aspx

Venstre i Nordjylland: http://nordjylland.venstre.dk/

Venstre: http://www.venstre.dk/

 


VENSTRE I TAL  www.venstre.dk/partiet/venstre-i-tal

Som Danmarks ældste parti, som det 3. største i Folketinget (34 mandater) og som partiet med flest borgmestre (pr. 1.1.2014) er Venstre toneangivende i det politiske liv. Også når det gælder den folkelige opbakning i form af medlemmer (43.530 pr. 31. december 2013), er Venstre med i førerfeltet.

Folkevalgte:

  • 17 ministre
  • 34 medlemmer af Folketinget
  • 2 ud af 13 danske medlemmer i Europa-Parlamentet
  • 61 regionsrådsmedlemmer i landets 5 regioner
  • 2 regionsrådsformænd i landets 5 regionsråd
  • 767 medlemmer i landets 98 kommunalbestyrelser
  • 49 borgmestre i landets 98 kommuner og fem rådmænd/borgmestre i København, Aarhus, Aalborg og Odense kommuner.  

 

Det liberale menneskesyn

Det liberale menneskesyn bygger på, at ethvert menneske har ret til ansvar for sit eget liv. Hvis mennesket berøves det personlige ansvar, bliver det umyndiggjort, magtesløst og ansvarsløst. Derfor skal mennesket være frit til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet.

Det enkelte menneske har også pligt til ansvar for sit eget liv. Forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet.

Når det enkelte menneske får størst mulig frihed til at stræbe efter et godt liv, bliver der skabt værdier, som kan komme fællesskabet til gode. Derved bliver fællesskabet stærkest.

Der er ikke nogen modsætning mellem frihed og fællesskab. De stærkeste fællesskaber er netop de fællesskaber, hvor mennesker frivilligt er gået sammen for at løse en opgave eller dyrke en interesse. 

Det menneske, der kan klare sig selv, har en moralsk forpligtelse til at bistå de mennesker, der ikke kan – privat og via samfundet.

Venstres ledelse

Venstres formand er statsminister Lars Løkke Rasmussen. Han overtog i maj 2009 formandsposten – kun få uger efter at han havde overtaget statsministerposten. Ved samme lejlighed overtog udenrigsminister Kristian Jensen næstformandsposten efter Lars Løkke Rasmussen.  

Venstres partisekretær er Claus Richter, som har ledet Venstres sekretariat i Søllerød siden april 2012.