Generalforsamling i Thorup-Hjallerup Venstrevælgerforening

13-02-2018

VENSTRE

________________________________________________________

GENERALFORSAMLING

i Thorup-Hjallerup Venstrevælgerforening

mandag den 26. februar 2018 19.30

I Hjallerup Kulturhus

 

Dagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold
 4. Behandling af regnskabet
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutninger om medlemskontingent for det kommende år
 7. Valg af formand
 8. Valg til bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af delegerede til landsmødet
 10. Valg af revisorer og suppleant(er)
 11. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen vil byrådsmedlem Dennis Kvesel fortælle om, hvorledes han har oplevet opstarten i byrådet og hvilke politiske emner han arbejder med.

 

På bestyrelsens vegne

 

Michael Jakobsen