Støtte til 4. klassernes tur til Skagens Museum

11-04-2017

"Eleverne på 4. årgang har i tværsugen fordybet sig i Skagensmalernes liv. Torsdag tog alle turen nordpå for bl.a at besøge Skagens Museum. Stor tak til Støtteforeningen for Hjallerup Skole for økonomisk støtte til turen!"

https://www.facebook.com/hjallerupskole/?fref=ts

 

Formålet med Støtteforeningen for Hjallerup skole:

 • At medvirke til at fremme sammenholdet mellem elever, ansatte og forældre på Hjallerup Skole.
 • At skaffe midler til finansiering af særlige elevaktiviteter på Hjallerup Skole, som falder uden for skolens økonomiske formåen.
 • At skaffe midler til finansiering af fysiske anlæg på eller ved Hjallerup Skole, som er udviklende for elevernes lege- og undervisningsmiljø, og som falder udenfor skolens økonomiske formåen.
 • At gøre Hjallerup Skole til en endnu mere attraktiv skole for elever, forældre og personale

BLIV MEDLEM!

 • Bankoverførsel til vores konto i Nordjyske bank: 7451 1068806
 • Kontant i Nordjyske bank (gratis at indbetale)
 • Mobilpay til nr. 40 87 71 31
 • Kontant til bestyrelsen (se mere på Hjallerup.info) 

   

      Medlem (private): Minimum 150 kr. pr. skoleår (1/8-31/7)

      Medlem (virksomheder): Minimum 300 kr. pr. skoleår

      Enkeltbidrag/donationer er også meget velkommen