Ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Hjallerup Skole

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Hjallerup Skole

11. januar 2018, kl. 19.30-20.30 i Café-området på Hjallerup skole.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af ændringer til vedtægterne.

3. Indkomne forslag. 

4. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftlig og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Stemmeret på generalforsamling har medlemmer, der har betalt deres kontingent senest 7 dage forud for generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde af myndige medlemmer.

 

På bestyrelsens vegne

Formand Kristian Munkholt

foreninghjallerupskole@gmail.com