PROGRAM FORÅR 2018  

I HJALLERUP KULTURHUS

Østvendsyssel Højskolekreds Indbyder til en sæson med en række spændende og forskelligartede foredrag torsdag formiddage kl. 09:30 - 12:00

Arrangementer mærket FU afvikles i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Alle er meget velkomne. Pris 50 Kr. inkl. kaffe / the og brød.


Foredrag nr. 1: Torsdag den 11. januar 2018

Arkitekt Niels Bendsen:

Gården på væggen – om gårdmalere og gårdmalerier i Nordjylland

Gårdmalernes billeder har gennem mere end 100 år prydet væggene i stuerne på størstedelen af de nordjyske gårde og husmandssteder. Gårdmalerne, både de lokale og de, der kom langvejs fra, har ikke altid haft det lige let. Pengene var små, og man måtte arbejde hårdt for at få brød på bordet. Foredraget vil omhandle en lille håndfuld af disse malere, som var de første, der bragte den originale malerkunst ud til almuen.

FU


Foredrag nr. 2: Torsdag den 18. januar 2018 

Museumsinspektør Jens Thidemann:

Foredrag om badehoteller

I slutningen af 1800-tallet skyllede en bølge af wellness ind over Danmark, hvor man begyndte at dyrke naturens sundhedsidealer. Samtidig fik en større del af befolkningen mulighed for at rejse. Dette førte til, at en række badehoteller skød op langs de danske kyster. På Vendsyssels østkyst blev der etableret 5 badehoteller ud fra samme baggrund, men alligevel med vidt forskellige historier..
 


Foredrag nr. 3: Torsdag den 25. januar 2018

Ib Nielsen:

Der er mere mellem himmel og jord…..

Et foredrag om Universets opbygning og udvikling, hvor vi går fra de nære ting til de fjerne i både tid og rum. Vi ser også på, hvorledes vi får oplysninger om, hvad der er derude.
 


Foredrag nr. 4: Torsdag den 1. februar 2018

Journalist og forfatter Søren Peder Sørensen:

Qullissat – byen,  der ikke vil dø

Fra 1969 til 1972 tvangsflyttede man knap 1.100 mennesker fra Qullisat til andre dele af Grønland. Venner, naboer og familie blev spredt ud over 2.000 km – en afstand som fra København til Istanbul.

Folkeflytningen er den største i danmarkshistorien, og den fik smertelige følger for mange af de fraflyttede. Søren Peder Sørensen har over 4 somre besøgt den afsides beliggende spøgelsesby ud for Grønlands vestkyst, hvor han har interviewet de fraflyttede, der sommer efter sommer vender tilbage for at genfinde ”deres tabte paradis”. Det er der også blevet en bog ud af. 

FU


Foredrag nr. 5: Torsdag den 8. februar 2018

Direktør Klaus Ebbesen:

….og gjorde danerne kristne

På Jellingestenen, der er rejst ca. år 962 praler Harald Blåtand med, at han kristnede danskerne. Saxo fortæller, at munken Poppo  omvendte kongen. Kristendommens indførelse er den største begivenhed i dansk åndshistorie. Men det var en meget langvarig kulturproces. Det var først ca. år 1900, da man fik det elektriske lys, at de sidste nisser og trolde blev jaget ud af landet.

FU


 Foredrag nr. 6: Torsdag den 15. februar  2018

Jon Lindberg:

Alene i vildmarken

Jon Lindberg vil fortælle om sine oplevelser med at overleve i total isolation i den norske vildmark i forbindelse med DR3-programmet, Alene i vildmarken. Han deler rundhåndet ud af sine erfaringer med kampen mod naturen og sig selv – langt væk fra familie, job og hverdagens bekvemmeligheder. Jon fortæller om, hvordan det er at skrælle alt bort og finde ind til det, der virkelig betyder noget. Foredraget ledsages af billeder.
 


Foredrag nr. 7: Torsdag den 1. marts 2018

Ernst Trillingsgaard:

”Mit eventyrlige liv”

Tidligere direktør for Aalborg Kongres & Kultur Center Ernst Trillingsgaard fortæller om sit møde med revyfolk og internationale stjerner.
 


Foredrag nr. 8: Torsdag den 8. marts 2018

Hans Gregersen:

Det sidste skridt – danske dødsdomme gennem 500 år

Forfatteren Hans Gregersen tager fat i et meget dramatisk kapitel af den danske retshistorie, idet han vil fortælle om en række af de personer, som de sidste 500 år er blevet idømt dødsstraf og siden enten halshugget eller hængt. De dødsdømte spænder vidt: Fra Struensee, der havde en affære med dronningen, til den stakkels unge tjenestepige, der i desperation valgte at dræbe sit uønskede, nyfødte barn. Den sidste halshugning fandt sted i 1892, men dødsstraffen kom igen i brug under det store retsopgør efter besættelsen, da i alt 46 personer blev kendt skyldige i landsforræderi og skudt.
 


Foredrag nr. 9: Torsdag den 15. marts 2018

Jørgen Fristrup:

Turen til Lofoten

Jørgen Fristrup vil fortælle om sin sejltur til Lofoten og tilbage igen, en tur, der varede 31/2 måned. Det blev til anløb i mange havne, bl.a. Farsund, Egersund, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Kjerringøy. Jørgen Fristrup vil fortælle om sejlturen langs Norges vestkyst med den storslåede natur med høje fjelde, dybe fjorde, midnatssolen og charmerende fiskelejer. Foredraget ledsages af billeder.
 


Foredrag nr. 10: Torsdag den 22. marts 2018

Lene Lundsgaard: Gammel:

Til overs, til grin eller tilpas?

I tidligere tiders samfund satte man de gamle ud eller efterlod dem, når de blev til besvær. I det moderne samfund har de unge allerede set i øjnene, at de ikke kan nå den velstand, de drømmer om, hvis de skal tage sig af de gamle på samme måde, som deres bedsteforældre tog sig af deres forældre. Så hvordan skal man leve og dø som gammel i dag? Hvordan skal vi finde pengene? Hvordan skal vi finde plejerne? Hvad er vigtigst: At leve længere eller leve bedre, mens man lever. Ved hjælp af billeder og nedslag i historien sætter Lene Lundsgaard nutidens syn på gamle og alderdom i perspektiv.

EFTER FOREDRAGET ER DER GENERALFORSAMLING
 


Foredrag nr. 11: Torsdag den 5. april 2018

Kurt Lundholm Christoffersen:

Mytteriet

Foredraget om erindringsbogen Mytteriet omhandler dels løgn og manipulation hos flådens chefer omkring et tabubelagt emne som alkoholisme og dels en situation, der på grund af en inkompetent eskadreledelse nemt kunne have udviklet sig til et mytteri. Dette blev

afværget af besætningen, som i 3 måneder måtte kæmpe med en alkoholiseret skibschef og en ledelse, som anså principper, normer og traditioner for vigtigere end sikkerhed til søs og behovet for hjælp til en alkoholiseret skibschef.
 


Foredrag nr. 12: Torsdag den 12. april  2018

Lene Dige:

De rejsende – om cirkus- og gøglerslægter i Sømosen

Omkring 1860 kom flere omrejsende familier om vinteren og slog sig ned i små hytter, gravet ind i skrænterne i Sømosen og ved Dorf. De så anderledes ud, var anderledes klædt, talte et gebrokkent dansk samt plattysk. De levede af sliberi, markedsgøgl, musik og salg af varer, de selv havde fremstillet. Alle kom fra de samme 5 familier: Altenburg, Hertzberg, Mundeling, Müller og Benneweis. Hvad blev der af dem, hvad skabte de, og findes der spor af dem i dag?
 


 

BLIV MEDLEM AF HØJSKOLEKREDSEN OG STØT EN GOD SAG.

Oplysninger om højskolekredsen og dens virke fås hos bestyrelsen:

Kurt Pedersen -  Formand 4224 4548
Elin Revald -  Næstformand 2164 1009
Bodil Andersen - Kasserer 2962 5753
Merete Bonnesen - Sekretær 4056 2866
Erik Nørgaard   4028 5942
Claus Søeby 2010 3115
Margit Back 9828 1724