PROGRAM EFTERÅR 2019

I HJALLERUP KULTURHUS

Østvendsyssel Højskolekreds indbyder til en sæson med en række spændende og afvekslende foredrag torsdag formiddage kl. 09.30 - 12.00.

Arrangementer mærket FU afvikles i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Alle er meget velkomne. Pris 50 kr. inkl. kaffe / te og brød.


Foredrag nr. 1: Torsdag den 5. september 2019

Vibeke Toft Jørgensen: Karen Blixen -  Et fantastisk liv og nogle fantastiske fortællinger

 

Vibeke Toft Jørgensen fortæller om Karen Blixens liv og forfatterskab. Foredraget handler om ”7 Fantastiske Fortællinger”, ”Gengældelsens Veje”, ”Babettes Gæstebud” og en række andre spændende fortællinger af Karen Blixen.


Foredrag nr. 2: Torsdag den 12. september 2019

Thomas Holst/Den skaldede pædagog: Dansk filmskat 1950-59
 

Et musikforedrag med fokus på de største danske skuespillere og de filmsange, som dominerede filmlærredet i årene 1950-59. Thomas fortæller historien om skuespillerne Poul Reichardt, Peter Malberg, Ib Schønberg, Ib Mossin, Dirch Passer, Ove Sprogø m fl. og synger ”deres” sange akkompagneret af sin akustiske guitar. Vi skal bl.a. genhøre ”Er du dus med himlens fugle”, ”Du er min øjesten”, ”Den danske sommer”,” Der kommer altid en sporvogn og en pige til”. Alt i alt en rejse tilbage i tiden til dengang, der altid var sommer i Danmark, køerne gik frit på engen, og helten sang en lystig vise.

 


Foredrag nr. 3: Torsdag den 19. september 2019

Peter Tage: Mit liv i ”swingdøren”

 

Peter Tage fortæller om sit spændende liv og om nogle af sine mange aktiviteter. Han er kendt som radiovært i Danmarks Radio for mange forskellige jazzprogrammer, hvoraf det mest kendte er ”Hot og sweet”, som mange lyttede til hver lørdag ved frokosttid. Peter Tage har som mangeårig oldermand i Chr. den Fjerdes Laug optaget mange kendte fra ind- og udland, bl.a. flere af kongehusets medlemmer. Desuden har han været meget aktiv i Dansk Røde Kors, hvor han sluttede karrieren som vicepræsident.

 


Foredrag nr. 4: Torsdag den 26. september 2019

Søren Clausen: Pastor Laier – ”Den Gale Præst”

 

Søren Clausen vil fortælle om Anton Christensen Laier, født 19. nov.1883 i Aarestrup. Han var kartoffeltysker, dvs. efterkommer af de tyskere, som Frederik den Femte i tiden omkring 1760 lokkede hertil for at opdyrke heden. Han var præst i Hjallerup fra 1927 til 1937 og debuterede som kunstner 1936. Hans første kunstværk var skulpturen af den korsfæstede Kristus, hvorefter der indtil 1966 fulgte ca. 250 skulpturer. Søren vil fortælle om Laiers liv og kunst og vise billeder fra hans lille unikke museum, som huser alle skulpturerne.

 


Foredrag nr. 5: Torsdag den 3. oktober 2019

Thomas Mølgaard: Kender du Armenien og Georgien?

 

Thomas vil fortælle om 2 måneders eventyr på rejse gennem de to lande lige uden for Europas bagdør. Han vil fortælle om landenes fantastiske og dramatiske historie, den flotte natur og den gæstfri befolkning. Thomas kommer vidt omkring og er både til fods, på cykel og på hesteryg. Som sædvanlig kan vi også nyde godt af, at Thomas er en meget dygtig fotograf.
 


Foredrag nr. 6: Torsdag den 10. oktober 2019

Niels Ole Frederiksen: Født i Horsens Tugthus – Danmarks mest afgrænsede kirkesogn

 

Niels Ole Frederiksen er født og opvokset i Horsens Statsfængsel. Hans far var ikke indsat, men ansat. Han blev senere inspektør ved fængslet. Foredraget indeholder nogle glimt fra tiden efter krigen og halvtredsernes Danmark. Vi skal høre om nogle af de fanger, som foredragsholderen som barn kom i kontakt med og om den mest berømte af alle udbryderkonger i Danmark, Carl August Lorenzen, der er kendt for udtrykket: ” Hvor der er en vilje, er der også en vej”.

 FU  

 


Foredrag nr. 7: Torsdag den 24. oktober 2019

Christian Larsen: Store Vildmose

 

Christian Larsen vil fortælle om Store Vildmoses historie og opdyrkning og om karantænestationen, der husede unge dyr, der ikke var smittede med datidens frygtede kvægsygdomme. Der fortælles om udryddelsen af sygdommene, de 19 staldgårdes overgang til forpagterejendomme og perioden, hvor de blev købt af forpagterne og siden er blevet til kartoffelgårde. Christian Larsen vil også fortælle om projektet ”Formidling af Store Vildmose”, der blev indviet i 2015. Undervejs fortælles historier og anekdoter fra området, ligesom foredraget ledsages af billeder og film.
 


Foredrag nr. 8: Torsdag den 31. oktober 2019

Ole Stavad: En husmandsdreng i magtens korridorer

 

Vi skal høre en helt upolitisk fortælling om Ole Stavads opvækst på et lille husmandsbrug i Vendsyssel, hans bankuddannelse og senere mangeårige politiske karriere. Ole Stavad skriver flg: ”Gennem mere end 25 år repræsenterede jeg Sæby Kredsen og Hjallerup i Folketinget for Socialdemokratiet. Derfor har jeg gennem årene fulgt området tæt med hyppige besøg i Hjallerup, som jeg glæder mig til at besøge igen”.
 


Foredrag nr. 9: Torsdag den 7. november 2019

Frede Blaabjerg: Vedvarende energi – Fremtidens svar på vores energi-udfordringer

 

Danmark bevæger sig mod at blive et land, der er baseret på vedvarende energi. I 2017 var mere end halvdelen af det elektriske energiforbrug dækket af vedvarende energi. Dette foredrag vil gennemgå nogle af de mest lovende vedvarende energikilder. Vi skal også høre, hvilke udfordringer der er med at omstille samfundet, idet eksempelvis vind og sol ikke altid er til stede. I den sammenhæng er lagringsteknologi vigtig.
 


Foredrag nr. 10: Torsdag den 14. november 2019

Anders Rask: På togt med Skoleskibet Danmark

 

Skoleskibet Danmark er en tremastet fuldrigger, bygget i 1932 på Nakskov Skibsværft. Skoleskibet har hjemhavn i København, men ligger, når det ikke er på togt, på Flådestation Frederikshavn. Skibet har et sejlareal på 1632 m2 fordelt på 26 sejl og 236 tovender. Hvert år gennemgår 80 nye elever en uddannelse rettet mod en maritim karriere. Anders Rask vil fortælle om sine oplevelser som elev og styrmand, om sved og tårer, der har gjort drenge til mænd og om, hvordan et skib, der blev søsat i 1933, har fulgt med tiden.
 


Foredrag nr. 11: Torsdag den 21. november 2019

Jørgen Frost: Mangfoldighed – fra præst til pedel - mennesker, jeg har mødt og lært noget af
 

Jørgen Frost har mødt mange mennesker og hørt mange skæbnehistorier i de 30 år, han var præst og også tidligere i sit liv. Han vil underholde med eksempler på den mangfoldighed, tilværelsen består af i mødet med mange forskellige slags mennesker. Det bliver både alvorligt og fornøjeligt.
 


Foredrag nr. 12: Torsdag den 28. november 2019

Hans Rødsgaard-Mathiesen: Ad Camino del Norte til Verdens Ende

 

Hans Rødsgaard Mathiesen er passioneret vandringsmand. Gennem de sidste 5 år har han vandret på flere Caminoer i Spanien. Han vil fortælle om sin 1000 km lange vandring langs den nordspanske kyst i efteråret 2018. Fortællingen vil være krydret med masser af billeder.
 


 

BLIV MEDLEM AF HØJSKOLEKREDSEN OG STØT EN GOD SAG

Oplysninger om højskolekredsen og dens virke fås hos bestyrelsen:

Kurt Pedersen -  Formand 4224 4548
Elin Revald -  Næstformand 2164 1009
Bodil Andersen - Kasserer 2962 5753
Merete Bonnesen - Sekretær 4159 2866
Erik Nørgaard   4028 5942
Claus Søeby 2010 3115
Margit Back 9828 1724
 
 

 

Østvendsyssel Højskolekreds

Arrangementer