PROGRAM EFTERÅR 2017  

I HJALLERUP KULTURHUS

Østvendsyssel Højskolekreds Indbyder til en sæson med en række spændende og forskelligartede foredrag torsdag formiddage kl. 09:30 - 12:00

Arrangementer mærket FU afvikles i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Alle er meget velkomne. Pris 50 Kr. inkl. kaffe / the og brød.


Foredrag nr. 1: Torsdag den 14. september 2017

Hans Gregersen:

Her går solen aldrig ned – Drachmann og Skagen

Med udgangspunkt i Hans Gregersens bog med samme titel fra 2013 fortælles historien om digteren og marinemaleren Holger Drachmanns livslange forhold til Skagen. Foruden det kunstneriske virke var Drachmanns liv præget af 3 ægteskaber og forskellige kærlighedsforhold  til yngre kvinder. Årene omkring år 1900 var Skagens kunstneriske guldalder. Der var dog også en bagside i form af økonomiske problemer og spændinger kunstnerne indbyrdes. Så alt var langt fra kun ”hip,hip,hurra” i Skagen.
 


Foredrag nr. 2: Torsdag den 21. september 2017 

Roger Depoilly:

Abbé Pierres klunsere

De fleste i Nordjylland har hørt navnet Abbé Pierres klunsere, men ikke alle ved, hvad navnet dækker over. Roger Depoilly betegner sin livsopgave således: ”Mit arbejde har ikke været en fritidsbeskæftigelse, og jeg har ikke bare været frivillig, selv om jeg udfylder disse kriterier: Jeg er Abbé Pierre-klunser, og det har fyldt hele mit liv.” Roger Depoilly vil vise billeder og fortælle om organisationen, hvordan det hele begyndte i Frankrig, om personen Abbé Pierre, om ”Vesterholt” ved Tylstrup og om vandprojekter i Afrika.

 


Foredrag nr. 3: Torsdag den 28. september 2017

Henrik Quaade:

Mit liv som fængselsbetjent

Historier om livet som fængselsbetjent, på godt og ondt. Fængselsbetjent Henrik Quaade vil med baggrund i sine erfaringer fra mere end 15 år i branchen fortælle om, hvordan en hverdag i et lukket miljø foregår for indsatte og ansatte. Foredraget vil være krydret med historier om magtanvendelser og trusler i hverdagen.

 


Foredrag nr. 4: Torsdag den 5. oktober 2017

Frede Hansen:

Uganda – et land i Afrika før, nu og i fremtiden

Frede Hansen har været i Uganda 19 gange og har derfor et stort kendskab til landet. Han har besøgt mange almindelige mennesker, haft kontakt til mange skoler og interesseret sig for afrikansk kunst. På den baggrund vil han fortælle om udviklingen i et såkaldt uland, som nogen vil huske fra tiden med Idi Amin. Meget er sket siden. Frede vil også fortælle om den afrikanske kunst, og hvorfor han herhjemme driver et galleri med netop afrikansk kunst.

 


Foredrag nr. 5: Torsdag den 12. oktober 2017

Max Ploug:

Jeg kan ikke gå på vandet

Med baggrund i sin bog med samme titel fortæller Max Ploug om sit liv som sømand fra han var ung, til han kastede ankeret som pensionist. Som marinesoldat i Søværnet blev han udråbt til Søværnets flotteste matros. Han har sejlet på de store have med mange forskellige skibe og har været med til at løse spændende opgaver, bl.a. opbygning af oliefeltet Tyra Vest og andre rigger-opgaver for Aalborg Værft og Aalborg Boilers.

 


Foredrag nr. 6: Torsdag den 26. oktober 2017

Kirsten Munkholt:

Det mystiske barn

Oplægget til foredraget lyder sådan: Om hvordan vi hver især har vore egne livsveje, og om hvordan de veje kan sno sig og på forunderlig vis undervejs krydse andre menneskers veje. Om mit møde med præstekollegaen Lisbet Foss. Om hvordan vore veje krydsedes og om min læsning af hendes bog ”Så er jeg det mystiske barn”. Jeg troede, vi intet havde til fælles, og at et liv som hendes var lettere at leve end mit, men jeg blev klogere!

FU  


Foredrag nr. 7: Torsdag den 2. november 2017

Pens. tolder Egon Nielsen:

Smuglerhistorier fra det virkelige liv

Pens. tolder Egon Nielsen vil dels fortælle om, hvordan man uddanner hunde, der skal opsnuse narkotika, våben og penge, og hvordan man bruger kropssproget til at opdage smuglere, og dels forsøge at afdække storsmuglerens arbejdsmetoder. Der fortælles om Danmarks ukronede smuglerkonge, der stammer fra Frederikshavn. Mange spændende smuglereventyr – ikke alle er røverhistorier - fortælles engageret og medrivende og krydret med humor.

 


Foredrag nr. 8: Torsdag den 9. november 2017

Museumsinspektør Morten Larsen:

Fra høvdingesamfund til kongemagt. Stentinget og Jernalderens Vendsyssel

Lokaliteten Stentinget nord for Klokkerholm er en ganske særlig plads i vendsysselsk og dansk forhistorie. Fra omkring Kristi fødsel og frem til Den ældre Middelalder lå der her en større bebyggelse. Stentinget ligger i et rigt fortidsmindelandskab, hvor der i de senere år er blevet undersøgt en lang række bebyggelser fra Jernalderen, der er med til at nuancere vor viden om den tid. Vi skal høre om udgravningerne og om hvilke genstande og anlæg, der er blevet fundet.

 


Foredrag nr. 9: Torsdag den 16. november 2017

Bjarne Thorndal:

Island – sagaernes og naturens ø

I sommeren 2014 rejste Inger og Bjarne Thorndal Island rundt og besøgte mange kendte steder på øen. Med Bjarnes sans for detaljer og blik for det storladne både i naturen og det historiske vil han holde et foredrag om sit indtryk af øen, og han vil samtidig vise en masse billeder og film. Bjarne har naturligvis læst sagaerne, så dem kommer han også ind på.

 


Foredrag nr. 10: Torsdag den 23. november 2017

Professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen:

Prioritering i sundhedsvæsenet.

Vi har altid prioriteret i sundhedsvæsenet, men debatten er på sit højeste, når vi har lav-vækst, og der samtidig kommer nye og ofte dyre behandlinger. Det er beskrevet i Keld Møller Pedersens bog fra 2015: Prioritering i sundhedsvæsenet. Hvorfor er det nødvendigt? Der er nu oprettet et ”Medicinråd”, der skal bidrage med prioritering for sygehusmedicin. Hvad kommer det til at betyde for patienter og samfundet? Ændrer det grundlæggende på vores sundhedsvæsen? Der vil blive trukket linjer til tilsvarende initiativer i udlandet.                                                         

FU  


Foredrag nr. 11: Torsdag den 30. november 2017

Ole Houmann: Drabsmand eller patriot?

Fortællingen om en ung mands livslange dilemma

Ole Houmann fortæller om besættelsestiden, set gennem den 21-årige sabotør Villy F. Troelsen. Han er som medlem  af modstandsgruppen Holger Danske bl.a. involveret i en stikkerlikvidering. Er det mord, som hævdet af nogle, eller krigshandling, som hævdet af andre. Tvivlen, om hvordan hans ungdoms indsats bliver bedømt, betyder, at han vælger tavsheden, selv over for sine nærmeste. Først 70 år efter besættelsen fortæller han sin historie om tiden i Modstandsbevægelsen.

 


Foredrag nr. 12: Torsdag den 7. december 2017

Biolog og kemiker Uwe Lindholt:

Klimaændringer

Hvordan og hvorfor har jordens klima ændret sig gennem tiderne?
Hvordan undersøger man det?
Hvad er årsagerne til den nuværende globale opvarmning, og hvilke konsekvenser kan den få for vores planet?
Hvordan vil den globale opvarmning påvirke flora og fauna bl.a. i Danmark og i Arktis?
Hvad kan vi som enkeltpersoner og samfund gøre for at undgå ubehagelige klimaændringer?

FU  


 

BLIV MEDLEM AF HØJSKOLEKREDSEN OG STØT EN GOD SAG.

Oplysninger om højskolekredsen og dens virke fås hos bestyrelsen:

Kurt Pedersen -  Formand 4224 4548
Elin Revald -  Næstformand 2164 1009
Bodil Andersen - Kasserer 2962 5753
Merete Bonnesen - Sekretær 4056 2866
Erik Nørgaard   4028 5942
Claus Søeby 2010 3115
Margit Back 9828 1724
 

 

Østvendsyssel Højskolekreds

Arrangementer

SE ALLE ARRANGEMENTER