MEST BESØGTE: Hjallerup Frimønt · Kick Line Dance

Lejebetingelse

  • Lejer skal stille med det antal personer, der kræves for, at telte kan opstilles. Hjælperne skal være i stand til at yde et fysisk stykke arbejde og skal være over 16 år.
  • Teltene er brand- og ansvarsforsikrede af udlejeren.
  • Lejer er erstatningspligtig over for hærværk af enhver art samt evt. mangler på telt og tilbehør.
  • Teltene er certificeret. Det betyder at der ikke skal søges om byggetilladelse.
  • For personelskade eller skade på genstande, der befinder sig i eller ved teltet, har udlejer ingen ansvar.
  • Udlejer har intet ansvar ifm. evt beskadigelse af gas-, vandledning, telefon eller strømførende kabler, der måtte være nedgravet, hvor teltet skal opstilles.
  • Ansvaret overfor beredskabschefen påhviler alene lejeren. I det omfang det er påkrævet, medfølger nødudgangslamper, paniklys og brandslukningsmateriale til teltet. Montering og afmontering af dette sker for lejers regning.
  • Alt affald skal være fjernet, borde og bænke/stole skal være rengjort, inden teltet afhentes.
  • Lejeperioden er normalt 5 dage, og dækker kun én aktivitet. For længere perioder gives gerne et uforpligtende tilbud.
Hjallerup Teltudlejning

Arrangementer