Generalforsamling 2020

Hej alle

Der bliver afholdt generalforsamling lørdag den 29 februar kl. 17.00

Generalforsamlingen bliver afholdt efter vedtægterne, disse kan findes på vores hjemmeside. http://hjallerup.info/hjallerup-skytteforening.aspx

Ændringsforslag til vedtægterne eller andet skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen,

Der er 3 på valg denne gang, alle er villige til at tage en tørn mere, men brænder du for en post, så er muligheden der

 

Man kan/må som forældre eller pårørende gerne deltage i generalforsamlingen, man har dog ikke stemmeret

 

Som noget nyt i år, afholder vi årets nytårstaffel samme aften.

DVS at spisningen efter generalforsamlingen er for egen betaling, denne vil dog bære meget præg af at vi spare penge ved at slå begge dele sammen, 

MEN tilmelding er vigtig, dette kan ske på denne mail eller i foreningen på ophængte lister

Menu tilgår senere

 

VI SES DEN 29 


Med venlig hilsen

Jens Dalsgaard Hansen

Formand

Hjallerup skytteforening