Generalforsamling 2018

Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer til generalforsamling mandag d. 29-01-2018, kl. 18.30.

Mødet foregår i lokalerne under skolen, og vil blive afholdt efter vedtægterne, disse kan ses på hjemmesiden.
 
Indsigelser, forslag og lign indgives senest d.15-01-2018 til formanden.