Generalforsamling/klubbens fødselsdag/forårsopstart

Søndag  den 11. marts 2018 er der forårsopstart fra hallens indgang kl. 10.00. Vi løber i samlet flok 45 min. rundt i byen. Vi håber, at nuværende medlemmer som nye løbere vil dukke op i løbeklubben, alle er meget velkomne. Kl. 10.45 er der efterfølgende hygge med kaffe og brød /kage, da det jo også er klubbens fødselsdag. Er du helt ny løber i klubben, og har spørgsmål til opstart,  er du meget velkommen til at kontakte Susanne Aarup. Arrangementet afholdes som sidste år i SFO Stjernehuset, Idræts Allé 6. Vel mødt!

Generalforsamling:

Velkommen til generalforsamling i Hjallerup Løbeklub, søndag den 11. marts 2018 kl. 11.00, SFO Stjernehuset, Idræts Allé 6.

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden fremlægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
  4. Behandling af indkomne forslag  (Forslag som ønsket behandlet på generalforsamlingen sendes til formanden senest 8 dage før).
  • Bestyrelse vil gerne have behandlet punktet omkring løbetider til vores lørdagstræning
  1. Fastsættelse af kontingent
  2. Valg til bestyrelsen og 2 suppleanter
  1. Inger Aagaard Thomsen (genopstiller) og Flemming Nielsen (genopstiller ikke) er på valg.
  1. Valg af en revisor
  2. Eventuelt 

Efter generalforsamlingen byder klubben på kaffe, the, brød/kage.

Mød op til en god og hyggelig formiddag.