HIF's Venner's aktiviteter for at skaffe indtægter til foreningen:

Du er velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen, hvis du er interesseret i at hjælpe med det frivillige arbejde - enten som bestyrelsesmedlem eller på anden måde har interesse for foreningen.

Hvor kommer pengene fra til udbetaling af støtte til ungdommen i håndbold og fodboldafdelingerne, som er foreningens formål?

Sponsorer - Indtægterne kommer fra sponsorer, hvor der er mulighed for at støtte HIF's Venner gennem en sponsoraftale, hvor du får lavet et logo til vores sponsortavle, der bliver sat op på festivalhegn. Hegn med logoer fra sponsorer bliver sat op ved Lotterisalg på Hjallerup Marked og Juletræssalg i Butikscentret i Hjallerup. Vi tager også gerne imod bidrag til udgifter til Lodsedler eller Julekalender.

Medlemskontingenter og Aktiviteter - se nedenfor.

Planlagte aktiviteter for 2018

Januar - Uddeling flyer og girokort til medlemskontingent 2018

Uddeling af flyer, der fortæller om HIF's venners formål om at støtte til Børn og unge i Hjallerup Idrætsforenings håndbold- og fodboldafdelinger. På bagsiden af flyers findes en oversigt over HIF´s Venners sponsorer, som vi takker for støtten i 2017 og ser frem til fortsat støtte i 2018, da det er medvirkende til, at der kan ydes tilskud i den størrelse, som der bliver. Der er oplysning om FI-konto til indbetaling af medlemskontingent for 2018.

Medlemskontingent kan du også indbetale direkte på HIF's Venners konto i Nordjyske Bank, Hjallerup afdeling på kontonummer 7451 - 0001046620 - HUSK at oplyse navn og adresse og eventuelt medlemsnummer på indbetalingen. 

Marts - Generalforsamling den 15. marts 2018 kl.19.00 i HIF's Klubhus - se annoncering i Midtvendsyssel Avis den 27.februar 2018.

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Et medlemskontingent giver opstillings- og stemmeret til den årlige generalforsamling. Går du rundt med lyst til at blive medlem af bestyrelsen og yde et frivilligt stykke arbejde,  så stil op ved kommende generalforsamling.

Maj - Salg af Lodsedler i Hjallerup by

HIF's ungdom kommer rundt i byen, hvor du kan købe skrabelodder. Se med det samme, om der er gevinst. Du støtter HIF's ungdoms i fodboldafdelingen ved dit køb.

Hovedgevinst bliver udtrukket under Hjallerup marked.

Juni - Salg af Lodsedler på Hjallerup Marked

Frivillige kan tilmelde sig til salg af lodsedler ved at kontakte en fra bestyrelsen.

November - HIF's Venners Julekalender

HIFs' ungdom kommer rund i Hjallerup by og sælger HIF's Venners Julekalender. Du støtter HIF's ungdom i håndbold ved dit køb. Der er mange fine gevinster, som udtrækkes på nummer på julekalender. Vindere offentliggøres i Midtvendsyssel Avis.

November/December - Juletræssalg

Foreningens årlige salg af juletræer foregår ved Butikscentret i Hjallerup By med meget stor hjælp fra frivillige. Overskud fra salget går til støtte til arrangementer for ungdomsidrætten i håndbold- og fodboldafdelingerne i HIF.

November - Julefrokost lørdag den 24. november 2018  

HIF's Venner afholder den årlige julefrokost i samarbejde med HIC i Hjalleruphallen   - Alle er velkomne.

Der vil kommer nærmere omkring opstart på salg af billetter hos Hjallerup Idrætscenter. Mail: julefrokost@hjallerup-ic.dk

Musik: De skjulte talenter

Frivillige, der vil hjælpe HIF's Venner, må meget gerne henvende sig på mailadressen hifs.venner@gmail.com eller kontakt en fra bestyrelsen.