HIF's Venner lukkes nu ned og aktiviteterne overflyttes til HIF:

Du er velkommen til at kontakte en fra aktivitetsudvalget, hvis du er interesseret i at hjælpe med det frivillige arbejde.

Støtte til ungdommen i håndbold og fodboldafdelingerne fortsætter.

Se Aktiviteter  nedenfor.

Aktiviteter for 2018

Januar - Uddeling flyer og girokort til medlemskontingent 2018

Uddeling af flyer, der fortæller om HIF's venners formål om at støtte til Børn og unge i Hjallerup Idrætsforenings håndbold- og fodboldafdelinger. På bagsiden af flyers findes en oversigt over HIF´s Venners sponsorer, som vi takker for støtten i 2017 og ser frem til fortsat støtte i 2018, da det er medvirkende til, at der kan ydes tilskud i den størrelse, som der bliver. Der er oplysning om FI-konto til indbetaling af medlemskontingent for 2018.

Medlemskontingent kan du også indbetale direkte på HIF's Venners konto i Nordjyske Bank, Hjallerup afdeling på kontonummer 7451 - 0001046620 - HUSK at oplyse navn og adresse og eventuelt medlemsnummer på indbetalingen. 

Marts - Generalforsamling den 15. marts 2018 kl.19.00 i HIF's Klubhus - se annoncering i Midtvendsyssel Avis den 27.februar 2018.

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Et medlemskontingent giver opstillings- og stemmeret til den årlige generalforsamling. Går du rundt med lyst til at blive medlem af bestyrelsen og yde et frivilligt stykke arbejde,  så stil op ved kommende generalforsamling.

Maj - Salg af Lodsedler i Hjallerup by

HIF's ungdom kommer rundt i byen, hvor du kan købe skrabelodder. Se med det samme, om der er gevinst. Du støtter HIF's ungdoms i fodboldafdelingen ved dit køb.

Hovedgevinst bliver udtrukket under Hjallerup marked.

Juni - Salg af Lodsedler på Hjallerup Marked

Frivillige kan tilmelde sig til salg af lodsedler ved at kontakte en fra bestyrelsen.

November - HIF's Venners Julekalender

HIFs' ungdom kommer rund i Hjallerup by og sælger HIF's Venners Julekalender. Du støtter HIF's ungdom i håndbold ved dit køb. Der er mange fine gevinster, som udtrækkes på nummer på julekalender. Vindere offentliggøres i Midtvendsyssel Avis.

November/December - Juletræssalg

Foreningens årlige salg af juletræer foregår ved Butikscentret i Hjallerup By med meget stor hjælp fra frivillige. Overskud fra salget går til støtte til arrangementer for ungdomsidrætten i håndbold- og fodboldafdelingerne i HIF.

November - Julefrokost lørdag den 24. november 2018  

HIF's Venner afholder den årlige julefrokost i samarbejde med HIC i Hjalleruphallen   - Alle er velkomne.

Der vil kommer nærmere omkring opstart på salg af billetter hos Hjallerup Idrætscenter. Mail: julefrokost@hjallerup-ic.dk

Musik: De skjulte talenter

Frivillige, der vil hjælpe HIF's Venner, må meget gerne henvende sig på mailadressen hifs.venner@gmail.com eller kontakt en fra bestyrelsen.