HIF's Venner afholder Ekstraordinær Generalforsamling mandag den 16. april 2018 kl. 19.00

07-04-2018

HIF´s Venner afholder Ekstraordinær Generalforsamlling mandag den 16. april 2018 kl. 19.00, hvor forslag om opløsning af foreningen er på dagsordenen. 

HIF’s Venner afholdt generalforsamling torsdag den 15.  marts 2018. 
Her var bl.a. valg til  bestyrelsen, men det lykkedes ikke at få valgt 2 nye medlemmer ind. 

Bestyrelsen har nu af flere årsager valgt at behandle et forslag om opløsning af foreningen HIF's Venner. 
Forslag om opløsning skal behandles på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. 
Se annonce i Midtvendsyssel Avis den 3. april 2018.

Kom til mødet og hør nærmere. 
Vel mødt
HIF's Venner