Ekstraordinær Generalforsamling

Mandag den 16. april 2018 afholdes Ekstraordinær Generalforsamling i HIF's Klubhus kl. 19.00.

HIF´s VEnner afholder Ekstraordinær Generalforsamling den 16. april kl.19.00.

HIF’s Venner afholdt generalforsamling torsdag den 15.  marts 2018. 
Her var bl.a. valg til  bestyrelsen, men det lykkedes ikke at få valgt 2 nye medlemmer ind. 

Bestyrelsen har nu af flere årsager valgt at behandle et forslag om opløsning af foreningen HIF's Venner. 
Forslag om opløsning skal behandles på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. 
Se annonce i Midtvendsyssel Avis den 3. april 2018.

Kom til mødet og hør nærmere. 
Vel mødt
HIF's Venner