MEST BESØGTE: Hjallerup Frimønt · Kick Line Dance

Hjallerup Byudvikling

Hjallerup. d. 10/10-2016

Hjallerup Byudvikling består af repræsentanter fra Hjallerup Samvirke, Hjallerup Borgerforening og Handels- og Erhvervsforening.

Hjallerup Byudvikling beskæftiger sig med udviklingen i Hjallerup by, hvilket sker i et tæt samarbejde med Brønderslev kommune.

Konkrete forslag til udvikling i og omkring Hjallerup by, fra borgere, organisation og foreninger sendes til Hjallerup Byudvikling.

Det er gruppens opgave at bringe forslagene i spil i vores respektive bagland, samt at sikre en effektiv og ikke mindst positiv kommunal- og myndighedsbehandling.

Hjallerup Byudvikling har til opgave at koordinere forslagene, hvor styrken i gruppens arbejde består i at vi kan ”udtale os” i en samlet egenskab af henholdsvis Hjallerup Borgerforening, Hjallerup Handels- og Erhvervsforening samt Hjallerup Samvirke.

Hjallerup Byudvikling kan tage initiativ til afholdelse af ”åbent hus arrangementer” på vegne af de 3 foreninger.
 

Henvendelse til Hjallerup Byudvikling kan ske ved:

Godtfred Pedersen (formand)
Mail: Godtfred.Pedersen@alfalaval.com 
Mobil: +4529337616

Dan Kjeldgaard Christensen
Mail: dkc@edc.dk 
Mobil: 40350793

Cristian Brasholt Larsen
Mail: CLA@bdo.dk
Mobil: 41890147

Thomas Olsen
Mail: tvo73@yahoo.dk
Mobil: 42361581

Vagn Kraglund
Mail: vagn.kraglund@mail.tele.dk
Mobil:51579992