Generalforsamling

14-03-2018

 

Til medlemmerne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling:

onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00 I bryggerlaugets lokaler Østergade 9, Hjallerup

Programmet for aftenen ser således ud:

19.00 - 20.00  Generalforsamling (se dagorden nedenfor)

20.00 - 20.30  Kaffe og brød

                         Bryggerlauget er vært

                          Vi sælger selvfølgelig også vore egne øl

20.30 -  22.00  Ølsmagning - pris 50 kr/prs

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent og indskud
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af betsyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • Bestyrelsesmedlemmer på valg
   • Ole Bæk Pedersen
   • Ib Lauritsen
  • Nuværende suppleanter
   • 1.suppleant Jørgen Tornbjerg
   • 2. supleant Søren Bang
 7. Valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleant
  • Revisor på valg
   • Godsfred Pedersen vælges for 2 år
  • Nuværende revisorsuppleant - på valg
   • Henrik Nielsen
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens pkt 5. skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

 

 

 

 

Nyheder

Arrangementer