Generalforsamling

14-03-2017

 

Til medlemmerne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 30 marts 2017 kl. 19.00 på Hjallerup Kro

Programmet for aftenen ser således ud:

19.00 - 20.00  Generalforsamling (se dagorden nedenfor)

20.00 - 20.30  Kaffe og brød

                          Franskbrød med rullepølse eller ost - 25 kr pr stk

                          Et krus kaffe eller the kr 10

                          Vi sælger selvfølgelig også kroens øl og vand

20.30 -  22.00  Ib Lauritsen fortæller om forskellige øl og der er smagsprøver. 

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent og indskud
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af betsyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • Bestyrelsesmedlemmer på valg
   • Kenneth Gunvald
   • Finn Thomsen
   • Erik Topp
  • Nuværende suppleanter
   • 1. suppleant indtrådt i bestyrelsen
   • 2. supleant Jørgen Tornbjerg
 7. Valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleant
  • Revisor
   • ikke på valg - Godsfred Pedersen valgt i 2016 for 2 år
  • Nuværende revisorsuppleant - på valg
   • Henrik Nielsen
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens pkt 5. skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

 

 

 

 

Hjallerup Bryggerlaug

Arrangementer

SE ALLE ARRANGEMENTER