Har du Årets Hus? Hjallerup Borgerforenings Arkitektur pris

04-01-2018

Hvad kan præmieres

Hjallerup Borgerforening vil hvert år præmiere et nybyggeri og en bygningsrenovering,

der er udført med arkitektonisk kvalitet, og som er med til at gøre byen smukkere.

Emnerne skal være taget i brug året før præmieringen finder sted, og der sættes fokus på:

 

· Nye bygninger til alle typer anvendelse som parcelhuse, etageboliger, liberale

erhverv, industri, offentlige formål, m.v.

· Om- og tilbygninger til eksisterende bygninger – herunder restaurering af

bevaringsværdige bygninger

 

Ved præmiering lægges vægt på:

· At byggeriet eller renoveringen/ombygningen fremtræder som en smuk bygning i høj arkitektonisk kvalitet

· At det giver et positivt bidrag til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab

· At det bidrager til arkitektonisk nytænkning og er opført i et nutidigt eller moderne formsprog med vægt på energioptimering og brug af bæredygtige materialer, eller

· At der er tale om en smuk renovering af en gammel bygning, med udgangspunkt

i bygningens oprindelige arkitektur

Hvis der et år ikke findes nogen bygninger, der kan præmieres, uddeles ingen præmier.

 

Præmiering

Præmien består af et diplom og en plakette til fastgørelse på bygningen med Hjallerup Borgerforenings logo, arkitektens og bygherrens navn og teksten ”Præmieret 2017 af Hjallerup Borgerforening” – samt et diplom til arkitekten.

På diplomet afbildes den præmierede bygning med et foto og med teksten

”Præmieret 2017 af Hjallerup Borgerforening” og evt. motivering for præmien. Endvidere består præmien i en middag for husstanden på Hotel Hjallerup Kro.

 

Bedømmelse

Bedømmelsen foretages af et bedømmelsesudvalg, der består af:

Arkitekt maa Preben Rottbøll, Aalborg

Formand for Brønderslev Kommunes Teknik- og Miljøudvalg

Viceborgmester Karsten Frederiksen

Medlem af Hjallerup Byudvikling

– udpeget af Hjallerup Borgerforening, Vagn Kraglund

 

Uddeling af arkitekturprisen – og tidsfrist

Præmiering foretages i forbindelse med Hjallerup Borgerforenings generalforsamling den 13. februar.

Bedømmelsesudvalget udvælger emner blandt de indsendte projekter og

foretager en besigtigelse af disse.

Blandt emnerne udpeges vinderen i begge kategorier.

Skal Dit byggeprojekt vinde prisen 2017?

Send oplysninger om dit nybyggeri eller din bygningsrenovering

senest den 21. januar til:

Hjallerup Borgerforening

Vagn Kraglund, telefon 51 57 99 92

Mail: vagn.kraglund@mail.tele.dk

Hjallerup Borgerforening

Arrangementer

SE ALLE ARRANGEMENTER