Indkaldelse til Generalforsamling i Hjallerup Astronomiske forening.

 

Tirsdag d. 27. februar kl. 17 på Hjallerup Skole.

 

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning

2. Budget for projektet

3. Ændringsforslag til vedtægterne

Der er indkommet følgende forslag til vedtægterne: 

-At generalforsamlingen afholdes inden sommerferien (ikke i februar).

-Omformulering af  $38, der omhandler ”Forandringer i disse vedtægter kræver….” til:

a) Enstemmighed i bestyrelsen, alle fremmødte.

b) Eller flertal på mindst to tredjedele på rettidig indkaldt (jævnfør §19) generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

 

4. Evt.

Tilmelding til undertegnede senest d. 25. februar

 

Vel mødt

 

Line Ørtoft Endelt

Formand for bestyrelsen

Tlf: 50919398

e-mail: line.oertoft@gmail.com

Følg os på Facebook lige her Følg os på Facebook lige her